Főoldal Így nyerhetsz Regisztráció Belépés GYIK Nyeremenyek Nyertesek TUBORG.HU

Cookie szabályok

Üdvözöljük a Carlsberg Hungary Kft. által fenntartott www.tuborg.hu oldalon. A cookiekkal kapcsolatos jelen irányelvek célja, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a tőlük származó információk cookie-k és a felhasználók nyomon követésére szolgáló más technológiai megoldások segítségével történő gyűjtésének gyakorlatáról.

A cookie-k használatára vonatkozóan szükséges beleegyezéssel kapcsolatos jogszabályi háttér áttekintése

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

Az e szabálynak való megfelelés érdekében a következő négy lépést tettük:

Azonosítottuk az e webhelyen keresztül használt cookie-kat és a nyomon követésre szolgáló más technológiai megoldásokat, a cookie-k használatának célját, valamint a kapcsolódó információkat, például a cookie-k lejáratát, továbbá, hogy saját (first party) vagy idegen (third party) cookie-król van-e szó.
Egyértelmű és átfogó tájékoztatást adtunk a webhely cookie-jairól.
Döntöttünk a webhely cookie-jaira vonatkozó beleegyezés megszerzésére vonatkozó megfelelő stratégiát illetően.

A webhelyen alkalmazott, a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos stratégia.

A cookie-k és a hasonló, a felhasználók nyomon követésére szolgáló technológiai megoldások (például a nyomon követési képpontok és a weboldali szkriptek) (a továbbiakban: a cookie-k) használata a fentiekben részletezettek szerint a felhasználó beleegyezéséhez kötött.

A bármilyen jellegű cookie-hoz megfelelő, a beleegyezés megszerzésére irányuló stratégia részeként a jelen irányelvekben és mellékletében tájékoztatjuk felhasználóinkat a következőkről:

ki szolgálja ki a cookie-t (saját vagy idegen cookie)
milyen adatokat gyűjt a cookie
milyen célokat szolgál a cookie
a cookie működésének időtartama
annak a webhelynek a jellege, amelyen keresztül a cookie-t elhelyezték.

A beleegyezést igénylő cookie-k esetében az alábbi megközelítést alkalmazzuk a látogatók beleegyezésének megszerzésére:

a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájáruláson alapuló stratégiát alkalmazunk (például olyan bannert/felugró ablakot, amely az ilyen cookie használata előtt a látogató beleegyezését kéri).
A cookie-k típus szerinti ismertetése (szemben a pontos elnevezés szerinti ismertetéssel):
Tekintettel a webhelyeken keresztül használt cookie-k jelentős számára, az „A” melléklet szerinti értékelés nem egyesével ismerteti és értékeli az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegét. Az értékelés ehelyett kategóriák szerint csoportosítja a cookie-kat (például „hirdetési cookie-k”, „elemzésre szolgáló cookie-k” stb.), és az egyes kategóriák esetében vizsgálja a magánszférát érintő jelleget, figyelembe véve az adott kategóriába tartozó cookie-k sajátos funkcióit. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók egyszerűbb és érthetőbb tájékoztatást kapjanak a cookie-król.

MEGJEGYZÉS:
Az ezen a webhelyen keresztül használt cookie-típusok értékelése az „A” mellékletben található. Az értékelés tájékoztat a cookie-k céljáról, működési idejéről, „A cookie-k tiltása” részben pedig a cookie-k visszautasításáról.

Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, a Carlsberg Hungary Kft. adatkezelést végez a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát egyes cookie-k esetében összekapcsolhatók a felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval.

Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 14-18. §-ban meghatározott jogokkal élhet, így különösen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy zárolását; továbbá az Info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, az Infotv. 23. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi-, és Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.

A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: http://naih.hu

Az Info törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, felhasználói élmény növelése, azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá a felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek keretében célzott reklámok eljuttatása a felhasználók számára; az egyes típusú cookie-k esetében az adatkezelési célok a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben kerülnek részletezésre. Az adatokat a Carlsberg Hungary Kft. a fenti célok eléréséhez szükséges, de legfeljebb a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben megjelölt időtartamig kezeli. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. Az adatfeldolgozást a Progressive Studio Kft. (székhely:1066 Budapest, Nyugati tér 1., 6. emelet, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-877715 cégjegyzékszám alatt, adószám: 13874010-2-43, képviseli: Buzási Bálint Béla ügyvezető) végzi.

Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

A velünk való kapcsolatfelvétel

Ha kérdése, észrevétele vagy problémája van a cookie-kal kapcsolatos irányelveket illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következőképpen:

Carlsberg Hungary
2040 Budaörs, Neumann János utca 3.
+36-23-888-514
[email protected]
A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása
Ha változna a jelen irányelv, akkor a módosított irányelvet ezen a webhelyen tesszük közzé.
A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja: 2015. május 7.updated in November 2010.
Kapcsolat Játékszabályzat Adatvédelem Süti szabályzat Süti beállítások